Zdarzenie prawne - strona 422

Podstawy prawa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3136

Pierwsza część zawiera podstawowe informacje o prawie, hierarchię aktów prawnych, opis metod...

Koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

Prawno - naturalna koncepcja praw jednostki Koncepcje prawno - naturalne stanowią zróżnicowaną...

Postępowanie zabezpieczające.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

tego postępowania jest udzielenie tymczasowe pomocy prawnej. Może być ono prowadzone w następujących przypadkach...

Rodzaje spółek- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 756

, proporcjonalny podział majątku. Wspólnicy mają tyle głosów co udziałów. - osobowość prawna (to cecha normatywna...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

System prawa Pojęcie systemu prawa System prawa - odpowiednio uporządkowany zbiór norm prawnych...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

podmiotami prawa prowadzą do powstawania wiąŜących te podmioty stosunków prawnych, regulowanych przez prawo...

Analiza otoczenia - koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

-Wymiar prawno-polityczny - państwowa regulacja działalności gospodarczej i ogólne stosunki pomiędzy...