Zdarzenie prawne - strona 415

Regresja logistyczna - raport

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1904

zdarzenia, które chcemy prognozować. Regresja logistyczna pozwala wówczas na obliczanie prawdopodobieństwa...

Statystyka- ćwiczenia 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

: a) prawdopodobieństwo zdarzenia, że w próbie 1000 osób deklarujących porzucenie tego nałogu więcej niż 50 spełni...

Ubezpieczenia - wykład 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

socjalnemu zagrażają ryzyka społeczne. Ryzyko społeczne to zagrożenie zdarzeniem, którego zaistnienie...

Ubezpieczenia - wykład 13

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

) Kodeks karny: - (art. 298) umyślne spowodowanie zdarzenia stanowiącego podstawę wypłaty odszkodowania...

Czyn ludzki odniesiony do normy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

od człowieka. Oczywiście, takie zdarzenia mogą rodzić pewne reakcje kulturowe. Na przykład atak kaszlu w czasie...

Psychologia - analizy, techniki, gry

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

porozumienia. Mediacje- rozstrzyganie sporów przy pomocy osób trzecich nie będących stroną konfliktu Zdarzenia...