Zdarzenie prawne - strona 390

Niepoczytalność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

i w pełni realizujemy swoje cele. Natomiast owa niepoczytalność może się zdarzyć kiedy indziej...

System w ujęciu socjologicznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

nie tylko oddziałują na zdarzenia zachodzące w szerszym społeczeństwie, do którego system należy...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332

jakie zdarzenia w czasie między kolejnymi dniami bilansowymi, początkiem i końcem roku obrotowego, doprowadziły...

Znaczenie terminu konstytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2296

i społecznego. Konstytucja w sensie materialnym: normy prawne, dotyczące zasad ustroju państwa, organizacji...

Pojęcie nauki administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1218

: przedmiotem prawa administracyjnego (nauki prawnej) jest świat norm i ich wykładni, a także stosunków prawnych...

Mieszkania spółdzielcze- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 693

Mieszkania spółdzielcze Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółdzielni...

Prawo rzymskie - Paremie łacińskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

europejskiej kultury prawnej. Paremia - to inaczej przysłowie, sentencja łacińska, aforyzm, maksyma. Paremia...