Zdarzenie prawne - strona 383

Definicja przedmiotu informatyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

jest też mierzona jako prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia. Zdarzenia mniej prawdopodobne dają więcej informacji...

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

. Losowość składnika losowego: Oznaczmy literą A zdarzenie, że , natomiast literą B zdarzenie, że . Dla reszt...

Prawo finansowe -testy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Tomasz Turek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2807
Wyświetleń: 32977

z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach Za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych płatnik...

Kościół a polityka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Nakonieczna
 • Kościół a polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Polski i wszystkich obrządków, na Synod Plenarny. Jest to zdarzenie szczególnej doniosłości. Synod...