Zdarzenie prawne - strona 381

Nauka administracji- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • Nauka administracji
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1302

spojrzenia na administrację publiczną: prawniczy (normatywny) (regulacja prawna) → zadania powinnościowe...

Wierzyciel i zobowiązany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

którego wydano orzeczenie/którego interesy prawne zostały naruszane przez niewykonanie obowiązku. 1. Postępowanie...

Fazy wykładni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

, które przepisy prawne poddać interpretacji, w szczególności które przepisy obowiązują, a które zostały z systemu...

Omówione zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Jacek Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1225

Z PROCESEM UAKTYWNIANIA ZACHOWAŃ PROSPOLECZNYCH: #dostrzeżenie zdarzenia i potrzeby pomocy #interpretacja...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Justyna Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1477

Z PROCESEM UAKTYWNIANIA ZACHOWAŃ PROSPOLECZNYCH: #dostrzeżenie zdarzenia i potrzeby pomocy #interpretacja...

Matematyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

powtórzeń: Prawdopodobieństwo warunkowe: Prawdopodobieństwo przyczyny: Zdarzenie niezależne: P(A∩B)=P(A)⋅P(B...