Zdarzenie prawne - strona 369

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym, to system norm prawnych, czyli ogólnych...

Test z Prawa (Roszczynialski), odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Krzysztof Roszczynialski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 7805

, wina, związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem, które spowodowało szkodę a tą szkodą; b) tylko szkoda...

Zagadnienia zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1491

długofalowe działania, reagują na nieoczekiwane zdarzenia, wspierają korzystne programy, minimalizują straty...

Kodeks cywilny 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1519

zdarzenia wyrządzającego szkodę, jest niezgodny z art. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji. Sama skarga, w wyniku...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2086

I wartości niematerialne i prawne II rzeczowe aktywa trwałe III należności długoterminowe IV inwestycje...