Zdarzenie prawne - strona 335

Źródła informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

ludzi w stosunku do, których w danym czasie wydarzyło się jakieś zdarzenie ilościowe - np. ludzie...

Metoda zabawowa - wykład

 • dr Katarzyna Wojciechowska
 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2961

-(opowiadanie, bajka) lub przepisie. Fabuła, czyli słowny opis zdarzenia lub sytuacji przesycony wytworami...

Opowieść ruchowa - wykład

 • dr Katarzyna Wojciechowska
 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1442

ruchowej dzieci, które ruchem w własny indywidualny sposób odtwarzały sytuacje i zdarzenia występujące...

Funkcje wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

DO POZYTYWNEGO LUB NEGATYWNEGO USTOSUNKOWANIA SIĘ CZŁOWIEKA DO DOWOLNEGO OBIEKTU: PRZEDMIOTU, ZDARZENIA, IDEI...

Analiza od stron psychologicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zdzisław Majchrzyk
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

. Ustalenie relacji w grupie/więzi czy np. są takie osoby lub zdarzenia, które działające awersyjnie? rodzaj...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

zasięgu, która łączy różne lokalności w taki sposób, że lokalne wydarzenia kształtowane są przez zdarzenia...

Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

gospodarcze w celu wykrycia praw ekonomicznych rządzących tymi procesami. Przedstaw fakty i zdarzenia, wykrywa...