Zdarzenie prawne - strona 319

ISO serii 18000

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu...

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1351

Europejskiej formalnym - to rozmaite źródła aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie przestrzeni prawnej...

Działania faktyczne i prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Działania faktyczne i prawne: Związanie Administracji Prawem wynika z konstytucji - zasada...

Stosunek administracyjno- prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

Przedmiot i podmioty stosunku administracyjno-prawnego PRZEDMIOT stosunku adm-pr. leży w sferze...

Publiczne prawo podmiotowe- wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

praw jednostki, w której jednostka ta opierając się na chroniących jej interesy normach prawnych...

Egzamin końcowy,pytania

 • dr Anna Ziółkowska
 • Metodologia badań
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1603

widząc dane zdarzenie, o którym zeznaje dokonało obserwacji: charakterologicznej fragmentarycznej...