Zdarzenie prawne - strona 301

Outplacement i ocenianie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

nowych umiejętności (szkolenia) Pomoc prawna przy zawieraniu nowych umów o pracę, przy rejestrowaniu...

Pomiar ryzyka kredytowego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1743

biznesowych / klas aktywów W skali całego podmiotu dla konkretnego partnera Problemy prawne Nieistotne...

Kancelaria Wielkopolska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

była także powszechna w stosunku do każdego aktu prawnego. W pewnym okresie wyłączono spod tego prawa darowizny...

Uzasadnianie twierdzeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2142

zamarznie) O charakterze strukturalnym - jest on związany z rozmieszczeniem zdarzeń lub przedmiotów w czasie...

Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Śliwa
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4319

analizy Swot nie ma praktycznie ograniczeń, ponieważ można ją zaimplementować do dowolnego zdarzenia...

Aspekty uzależnienia od komputera

 • dr Zbigniew Żarczyński
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1799

sekwencja trwała dłużej 8 i więcej → II sekwencja trwała krócej • Istotą komputera jest szybkość. Zdarzenia...

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 6902

)  Interakcja faktów tworzy zdarzenie  Regiony są ze sobą powiązane (po raz kolejny - przenikalność granic...

Skladowe jakosci

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

dostarczenia przesyłki) Deterministyczna (np. skład, wymiar) Losowe (prawdopodobieństwo zdarzenia) Alternatywne...