Zdarzenie prawne - strona 278

Epos w literaturze staropolskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

Gofreda. Eposy te preferują słowo „dzianie się”, zdarzenia fabularne zepchnięto tu na plan dalszy...

Realizm fenomenalistyczny a bezpośredni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

, jak Whitehead - zdarzenia. Dali oni pierwszeństwo temu pojęciu dlatego, że opiera się on na pojęciu czasu...

Prawo- skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marian Banach
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1932

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: różne systemy prawa, elementy normy prawnej...

Subsumpcja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

stosowania prawa do sformułowanej w wyniku wykładni normy prawnej (inaczej: "proces kwalifikacji prawnej...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 2450

; podstawą porządku prawnego nie mogło być prawo wydawane przez władcę - istniejącym normom władza nadawała...

Metoda grupowa w pracy socjalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Stanisław Jerzy Szmagalski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4837

pracy to, że zdarzenia i stosunki interpersonalne między uczestnikami grupy dostar­czają głównych...

Pamięć i teorie uczenia się

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Barbara Zmaczyńska
 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2471

, zależy od sposobu sprawdzania wiedzy. Pamięć dowolna- świadome przywoływanie zdarzenia lub informacji...

Rodzaje umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego...