Zdarzenie prawne - strona 269

Psychobiografia

 • dr Marian Olejnik
 • Metodologia badań I
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

międzyosobnicza - ograniczone są możliwości obserwacji danej klasy zdarzeń - gdy można znaleźć przykład...

Termodynamika - ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
 • Termodynamika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2345

, płyn doskonały, płyn rzeczywisty, gaz doskonały gaz rzeczywisty, cechy gazu doskonałego, model zdarzeń...

Problemy synchronizacji czasu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

lokalny), synchronizacja kolejności zdarzeń, synchronizacja czasu bezwzględnego, synchronizacja...

Zobowiązania -podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Zobowiązania Zobowiązania Wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczenia...

Prawo a moralność - Normy religijne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

uporządkowanych wartości. Prawo a normy moralne. Związki funkcjonalne Między systemami norm prawnych i norm...

Rozwój myślenia-koncepcja Jeana Piageta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

(między 12 a 18 miesiącem życia), dziecko chciałoby samo odkryć, jak i dlaczego występuje dane zdarzenia...

Medyczne teorie stresu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1792

oceny ilościowej, (w jakim stopniu szkodzą) skutków poszczególnych zdarzeń, bo: - zdarzenia te kumulują...

Pytania z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 1785

wypowiedzenia i rozwiazania stosunku pracy 6. Wygasniecie stosunku pracy powodują nastepujace zdarzenia...

Prawo - test 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 17556

a jego przejawem 2.Przez sukcesję/ następstwo prawne/ nabywca może uzyskać: zawsze i jedynie tyle ile miał...