Zdarzenie prawne - strona 255

Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

Spodziewane korzyści PROFIL I ZAKRES DZIAŁAŃ FIRMY Przedmiot działalności firmy Forma organizacyjno-prawna...

Sentencje łacińskie - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Orzechowska
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2079

w sposób nie budzący wątpliwości przedstawić zdarzenie, stan faktyczny, tak by sąd mógł dopasować odpowiednią normę...

Postepowanie-sadowo-administracyjne2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1449

Nowa sytuacja prawna powstała z dniem 1 X 1995 r., tj. z chwilą wejścia wżycie ustawy z 11 V 1995 r...

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

wartości, powstałe na skutek przeszłych zdarzeń, generujące w przyszłości korzyści ekonomiczne.Klasyfikację...

DZIAŁ II zasady procesu karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1484

czynu zachodzi, gdy mamy do czynienia z tym samym zdarzeniem faktycznym w znaczeniu naturalnym...