Zdarzenie prawne - strona 248

Logika odkrycia naukowego - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2121

falsyfikowalności. §22. Falsyfikowalność i falsyfikacja. §23. Zajścia i zdarzenia. §24. Falsyfkowalność...

Warunkowa wartość oczekiwana

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

)]. Niech X b dzie liczb orłów przy dwukrotnym rzucie monet . F1 – zdarzenie polegaj ce na wypadni ciu orła...

Odpowiedzialność cywilna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1617

m.in. to składa się na pojęcie „szkody jądrowej”) 3. Związek przyczynowy: - Między szkodą a zdarzeniem...

Nadzwyczajne obostrzenie kary - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1400

z miejsca zdarzenia- kara pozbawienia wolności od dolnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej...

BHP - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr inż Zbigniew Gieroń
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

lub życia (TAK) 13. Wypadek przy pracy jest to zdarzenie: * nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące...

Zestaw zadań cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Urszula Jupowiecka-Mieszała
 • Procesy stochastyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

czarne. Jakie jest prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B polegającego na otrzymaniu dwóch kul białych...

Afera Dreyfusa - oficer

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

, na który wyzwał najpierw Drumonta, a potem Lamase'a inny oficer, Crémieu-Foa. Chociaż zdarzenie to miało...