Zdarzenie prawne - strona 236

note /search

Odpowiedzialność prawna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1946

. WPROWADZENIE odpowiedzialność prawna - ponosi ją podmiot, jeśli poddaje się przewidzianym...

Ochrona własności intelektualnej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 574
Wyświetleń: 6720

autorskich praw majątkowych: liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie...

Encyklopedia rachunkowości - H

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

wartościowych, której rozwój rozpoczął się pod koniec XIX w., interpretuje zdarzenia gospodarcze zachodzące...

Luka w prawie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

ani nie został przez prawodawcę uznany za nie podlegający unormowaniu prawnemu, nie ma normy prawnej ustalonej w drodze wykładni...