Zdarzenie prawne - strona 233

Wykład - Zadania gmin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

się w wyniku zdarzenia niepożądanego, sytuacja w której istnieje zwiększone prawdopodobieństwo utraty życia...

Wykład - Analiza sytuacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

do rozwiązania oraz szans rozwojowych do wykorzystania przez przedsiębiorstwo. Szansa to trend lub zdarzenie...

Podatkowa księga przychodw i rozchodw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji, lub Błędy...

Teorie rewolucji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 987

tu bardzo szeroki zakres, obejmuje bowiem takie zdarzenia, jak: a) podbój jednego państwa przez drugie, b) odwrotnie...

Tok postępowania przygotowawczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

kierowca spowodował wypadek. Na miejsce zdarzenia przyjechała Policja. Kierowcę- osobę podejrzaną...

Przedawnienie roszczeń-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

w orzecznictwie i literaturze prawniczej. Siłą wyższą są więc zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze...

14. Pojęcie pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja...