Zdarzenie prawne - strona 211

Kontratypy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

szczególny ogranicza się do trybu ścigania i do wydłużnenia możliwej kary. Publiczno-prawny tryb ścigania...

Przywrócenie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1666

do uzasadnionego przypuszczenia, że zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Jest to środek zwolniony od ścisłych...

Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wydymus
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3934

Zarządzanie zdarzeniem kredytowym Zdarzenie kredytowe (ang. credit default) ryzyko kredytowe (ang...

Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

, a także kosztów pogrzebu, osobie i rodzinie , które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, osobie i rodzinie...

Rachunkowość zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych 2)      prawdopodobne...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

redystrybucja środków finansowych, która uwarunkowana jest wystąpieniem określonego zdarzenia losowego. Funkcja...