Zdarzenie prawne - strona 202

Prawo znaków towarowych-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Szafranek
  • Prawo autorskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek jego wygaśnięcia. Wygaśniecie prawa ochronnego na znak...

Wykład - sprawozdanie finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Kumor
  • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

, to znaczy zasadę rejestracji każdego zdarzenia zawsze jako równych co do wielkości dwóch zapisów, jednego...

Wnętrze organizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Tomasz Sapeta
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1911

- deklaracje wyrażające ocenę - pozytywną lub negatywną - pewnych przedmiotów, ludzi lub zdarzeń. Postawy...

Logistyka wykład 8 - grupy metod

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
  • Logistyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1043

; zarządzanie i organizacja; opakowanie; aspekty prawne i moralne; lokalizacja; dotychczasowe stosunki...

Etyka w rachunkowości- test

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Wanda Maruszewska
  • Etyka w rachunkowowści
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2681

, które miały miejsce w jednostce. Przełożony kasjera główny księgowy, jest obserwatorem tych zdarzeń...

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mrg Anna Krzysztofek
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

zdarzeń lub powoduje korektę uprzednio dokonanych działań. Tym samym o istotności informacji decyduje...

Majątek i źródła jego pochodzenia

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

mogą mieć wpływ zdarzenia gospodarcze określane jako operacje gospodarcze, które powodują zmiany w wartości...