Zdarzenie prawne - strona 202

Prawo znaków towarowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Prawo autorskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek jego wygaśnięcia. Wygaśniecie prawa ochronnego na znak...

Wykład - sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

, to znaczy zasadę rejestracji każdego zdarzenia zawsze jako równych co do wielkości dwóch zapisów, jednego...

Wnętrze organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

- deklaracje wyrażające ocenę - pozytywną lub negatywną - pewnych przedmiotów, ludzi lub zdarzeń. Postawy...

Logistyka wykład 8 - grupy metod

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

; zarządzanie i organizacja; opakowanie; aspekty prawne i moralne; lokalizacja; dotychczasowe stosunki...

Etyka w rachunkowości- test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Etyka w rachunkowowści
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2905

, które miały miejsce w jednostce. Przełożony kasjera główny księgowy, jest obserwatorem tych zdarzeń...

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

zdarzeń lub powoduje korektę uprzednio dokonanych działań. Tym samym o istotności informacji decyduje...

Majątek i źródła jego pochodzenia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

mogą mieć wpływ zdarzenia gospodarcze określane jako operacje gospodarcze, które powodują zmiany w wartości...