Zdarzenie prawne - strona 184

Zaburzenia pamięci ilościowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
 • Psychopatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

po zdarzeniu np. wstrząs mózgu). 4. EKMENEZJA - chory przeżywa przeszłość jako teraźniejszość, w tzw. zespołach...

OPIEKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

( małoletnim/ubezwłasnowolnionym całkowicie ), zgodnie ze zobowiązującym do tego tytułem prawnym...

Pojęcia związane z rachunkowością

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1561

firmy obliczeniowo-rachunkowa analityczna sprawozdawcza Regulacja prawna pochodzenia rachunkowości...

Postepowanie administracyjne i egzekucyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057

, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca...

Rachunkowość zarządcza

 • dr Violetta Skrodzka
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6377

wykorzystywana jest cena historyczna, zastosowania ma ta cena, po której zaistniało zdarzenie gospodarcze. Zasady...