Zdarzenie prawne - strona 153

Personel - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

lub grupowych wywiadów, kwestionariuszy, pamiętników bądź w inny sposób. Zgromadzone zdarzenia krytyczne...

Szoki w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5166
Wyświetleń: 15127

SZOKI W GOSPODARCE Szoki to zdarzenia nieoczekiwane, które wytrącają gospodarkę ze stanu równowagi...

Rozkład poissona - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1554

doświadczenia w przypadku, gdy prawdopodobieństwo oczekiwanego zdarzenia jest bardzo małe. Ma zastosowanie dla n...

Trzebiński Autonarracja

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3108

do narracyjnej interpretacji rzeczywistości, tym więcej uwagi poświęca się na zdarzenia i działania, rzadziej...

Negotiorum gestio

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

prawnego do jej prowadzenia - rodzi to określone prawa i obowiązki po obu stronach zobowiązania. Zdarzeniem...

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 9002

. Obowiązek sporządzanie sprawozdań finansowych spoczywa na podmiotach, które ewidencjonują zdarzenia...