Zdarzenie prawne - strona 15

Wypadek przy pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

naturalnej. Jest to zdarzenie prawne wymagające do spełnienia wszystkich elementów łącznie, a związek z pracą...

Stosunek pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

o pracę, bez potrzeby zajścia dodatkowych zdarzeń prawnych, niezależnie od tego czy doszło do faktycznego...

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

lub przyrodnicze z którymi prawo wiąże określone skutki prawne (zmiana koryta rzeki granicznej) zdarzenia związane...

Ogólne wiadomości o prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

przez przepisy prawne, jego elementami są: zdarzenie prawne, podmioty, przedmiot, treść stosunku prawnego...

Zobowiązania i świadczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jadwiga Lipińska
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

spełnić się 3 przesłanki: Musi mieć miejsce zdarzenie, z którym system prawny wiąże obowiązek naprawienia...

Prawo ogólne - wstęp

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

) kwalifikacja treści konkretnych stosunków i zdarzeń prawnych (art. 431 §2 KC) zabezpieczenie przed nadużyciem...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

, zmieniają się i ustają w wyniku zaistnienia wydarzeń zwanych Faktami prawnymi. Zdarzenia - wydarzenia...

Pojęcie zobowiązania i jego źródła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1008

na skutek ziszczenia się pewnych zdarzeń prawnych. ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ 1) Prawo stanowione - tylko prawo...