Zdarzenie prawne - strona 15

note /search

Wypadek przy pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

naturalnej. Jest to zdarzenie prawne wymagające do spełnienia wszystkich elementów łącznie, a związek z pracą...

Stosunek pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

o pracę, bez potrzeby zajścia dodatkowych zdarzeń prawnych, niezależnie od tego czy doszło do faktycznego...

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

lub przyrodnicze z którymi prawo wiąże określone skutki prawne (zmiana koryta rzeki granicznej) zdarzenia związane...

Ogólne wiadomości o prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

przez przepisy prawne, jego elementami są: zdarzenie prawne, podmioty, przedmiot, treść stosunku prawnego...

Zobowiązania i świadczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

spełnić się 3 przesłanki: Musi mieć miejsce zdarzenie, z którym system prawny wiąże obowiązek naprawienia...

Prawo ogólne - wstęp

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

) kwalifikacja treści konkretnych stosunków i zdarzeń prawnych (art. 431 §2 KC) zabezpieczenie przed nadużyciem...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

, zmieniają się i ustają w wyniku zaistnienia wydarzeń zwanych Faktami prawnymi. Zdarzenia - wydarzenia...