Zdarzenie prawne - strona 122

PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Chwalba
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

wydarzeniach Funkcja opiniotwórcza – pozwala ukształtować pogląd na dane zdarzenie/sytuacje/stan Funkcja...

Treść władzy ojcowskiej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

faktyczne zdarzenie lub poprzez akty prawne nieformalne, częściowo także formalne. Justynian - dziecko...

Stosowanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

podlega zdarzenie; czasami dochodzi do tzw. błędu subrumpcji, co polega na tym, że organ stosujący prawo...

Metryka aktu prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2695

zdarzeń, które mialy miejsce po tej dacie, np., gdy: -         został wydany następca danego aktu prawnego...

Zobowiązania solidarne - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

; zdarzenia dot. tylko jednego z dłużników, dla niego niekorzystne, jak np. przerwanie lub zawieszenie biegu...

Ubezpieczenia na życie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

musi posiadać określone cechy, a zwłaszcza musi to być zdarzenie: przyszłe - późniejsze od powstania stosunku...

Zmienne losowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Teresa Jurlewicz
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

. ℜ1 nazywamy zmienną losową jednowymiarową. Zakładamy oczywiście, Ŝe kaŜdemu zdarzeniu elementarnemu...

Charakterystyka informacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

, które mogły były zaistnieć”. Można odróżnić: 1. informację swobodną, kiedy możliwości (stany, zdarzenia...