Zdarzenie prawne - strona 111

Terminy zawite

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

z wyznaczonej liczny dni uważa się za koniec terminu, z tym, że jeśli początkiem terminu jest pewne zdarzenie...

Analiza otoczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1526

Struktura otoczenia Makrootoczenie Polityczno-prawne Technologiczne Narodowe Naturalne Społeczne Ekonomiczne...

Podstawy prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4193

abstrakcyjna Generalnie Abstrakcyjność normy prawnej oznacza, że wyznacza ona zachowanie takie, jakie zdarzyć...

Formy autodestrukcji i ich charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

- wywołane jest jakimś zdarzeniem losowym, z którym jednostka nie jest w stanie się pogodzić, np. uwięzieniem...

Prawne formy jednostronne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

X. PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Administracja cechuje się wielką aktywnością...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 791

zdarzenie z) posiadają wartość logiczną (przy trybie oznajmującym): prawda fałsz mają charakter opisowy...

Księgowanie - przykłady

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

. Trwale( war. Pocz - umorzenie): w-n: straty nadzwyczajne ma: sr. Trwale Na skutek zdarzenia losowego...