Zdarzenie prawne prawo cywilne - strona 67

Ogólne cechy zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2849

przedmiotem recepcji prawa rzymskiego, stanowiły podstawę regulacji prawnych stosunków ekonomicznych...

Obowiązywanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 266
Wyświetleń: 686

kiedy ustawodawca wiąże określone skutki prawne ze zdarzeniami lub zachowaniami ludzi przed opublikowaniem aktu...

Spółki jawne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

w rejestrze handlowym; nie ma osobowości prawnej, ale ma jej cechy co oznacza, że może nabywać prawa, zaciągać...

Kryminalistyka ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • dr Jacek Gąsiorowski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3738

oraz zdarzeniach i ich okolicznościach; jest nauką uniwersalną i należąca do systemu nauk prawnych, opracowuje...

Wykład z prawoznastwa - umowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1470

) sposób tworzenia reguł prawnych obecnie rzadko występujący, a odgrywający w przeszłości doniosłą rolę np. prawo...

Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Zofia Mierzwa
 • Ekonomika i prawo w hotelu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zachowaniem wskazane w niej zdarzenie. Za normy prawne uważał on zarówno normy generalne i abstrakcyjne...

DZIAł I zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

ZAGADNIENIA WSTĘPNE POJĘCIE PROCESU KARNEGO Proces prawny => przewidziany przez prawo zespół...