Zdarzenie prawne prawo cywilne - strona 61

Wykład - gałęzie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 889

tych procesów. prawo cywilne - normuje na zasadzie równorzędności podmiotów prawa społecznie doniosłe stosunki...

Świadczenia odszkodowawcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

przez inny podmiot powstaje tylko jeżeli ziszczą się określone w systemie prawnym zdarzenia prawne. Zasady...

Akty, przepisy, normy prawne 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1428

) czynności prawnej ma zastosowanie przede wszystkim do czynności prawnych znanych prawu cywilnemu. Chociaż...

Przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2961

przestrzeganie prawa - zachowanie adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy...

Wyklad 4 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

)Pełnomocnictwo- instytucja prawa cywilnego, która jest odmianą przedstawicielstwa. Dzięki udzieleniu...

Prawo cywilne a prawo handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

27.02.2012r. Prawo cywilne, a prawo handlowe- systemy prawne można podzielić na zaliczane do prawa...

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

stosunków społecznych. Zdarzenia prawne - fakty prawne, które są niezależne od woli człowieka np. narodziny...

Podmioty prawa - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

- państwa; prawo konstytucyjne - obywatele i organy państwa; prawo cywilne - osoby prawne i osoby fizyczne...