Zdarzenie prawne prawo cywilne - strona 52

Geneza prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2478

, uregulowanej prawem cywilnym (obowiązek wypłaty wynagrodzenia za krótki okres niezdolności do pracy...

Wykład VII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1022

życia i prawa np. prawo konstytucyjne, karne, cywilne Podmiot regulacji - kogo dotyczy np. regulacje...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 875

przede wszystkim do czynności prawnych, które są wyróżnione przez prawo cywilne jako jeden z rodzajów czynności konwencjonalnych...

Podział zobowązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1092

. Mimo, że niewolnik to przedmiot prawa, to jego zobowiązania mają jakiś charakter prawny! Zobowiązania kontraktowe...

Encyklopedia prawa, wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

)Pełnomocnictwo- instytucja prawa cywilnego, która jest odmianą przedstawicielstwa. Dzięki udzieleniu...

Prawo bankowe na FiR

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1736

stosunków w zakresie prawa cywilnego. Stosunek prawny- to stosunek powstający na podstawie obowiązującego...

Prawo-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813

stosunków społecznych. Zdarzenia prawne - fakty prawne, które są niezależne od woli człowieka np. narodziny...

Prawo cywilne - Klauzula generalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

władczych, wyklucza stosunek prawnej nadrzędności jednej ze stron względem drugiej. Prawo cywilne odgrywa...

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 4592

raz na dwa lata 18. Wypadek przy pracy to: - Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną...