Zdarzenie prawne prawo cywilne - strona 43

Usługa ubezpieczeniowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1554

losową traktujemy stratę wyrządzoną przez zdarzenie losowe, w wyniku której zakład ubezpieczeń...

Prawo - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

odpowiedzialnym określony podmiot prawa cywilnego. Przesłanki odpowiedzialności ex delicto: szkoda, zdarzenie...

Wieloznaczność terminu "prawo".

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2814

społecznym. (Konstytucja, Kodeks karny, Kodeks cywilny, Kodeks Administracyjny).  prawo formalne (zwane...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3101

ze stosunków zobowiązujących i rodzinnych. Zdarzenie prawne Zdarzenie w którym prawo przedmiotowe łączy...

Prawo gospodarcze- definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

- osoba fizyczna Rodzaje stosunków od 2 do 4 są częścią prawa cywilnego. Główna regulacja czynności...

Skrypt prawo 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

. Stosując prawo ustalamy jaka norma prawna odnosi się do danego zdarzenia - zastosowanie istniejącego...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

wpisana do KRS może działać tak, jak osoba fizyczna. Czynność prawna - zdarzenie zależne od woli podmiotu...