Zdarzenie prawne podział - strona 248

Zachowanie organizacyjne- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Marcin Żmigrodzki
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 7504

kulturach i organizacjach) politologia (konflikty, podział władzy, wykorzystanie władzy) Czynniki wpływające...

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2373

monetą. W wyniku realizacji doświadczenia, można otrzymać dwa zdarzenia: E1 - wyrzucenie orła, E2...

Statystyka matematyczna

 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4431

monetą. W wyniku realizacji doświadczenia, można otrzymać dwa zdarzenia: E1 - wyrzucenie orła, E2...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2184

- każdy ma ściśle określoną rolę, jaką ma pełnić, z góry narzucony podział społ. człowiek jest istotą społ...

Instrumenty finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

lub długu, czyli papiery wartościowe. Instrumenty finansowe jako papiery wartościowe podział ze względu...

Grunty- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Monika Barbara Piechowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

gospodarczych i społecznych z równoczesnym zachowaniem równowagi biologicznej Typy środowisk – podział...