Zdarzenie prawne podział - strona 202

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Półfabrykaty -produkty -towary Podział: *kapitały powierzone - wkład majątkowy wniesiony przez właściciela...

Zdolność prawna - pytania na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407

, w których zdolność prawna jest ograniczona na zasadzie podziału stanowego (można więc powiedzieć, że samo ABGB...

Ogólne informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jadwiga Stobiecka
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

behawioralnych data mining metod specjalnych PODZIAŁ BADAŃ ze względu na: 1. FUNKCJE: a. Opisowe – cel...

Skrypty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Majewski
 • Prawo karne
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1925

5 4. Podział przestępstw, podział i analiza znamion typów czynów zabronionych...

Struktura teorii socjologicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1190

formy społeczne to: - monopol jednostronny - podział pracy - kręgi społeczne - stratyfikacja Monopol...

Ryzyko rynkowe w banku

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

z niewłaściwych lub zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Zdarzenie operacyjne - każde...

Wykład - Prawo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

- towarzyskie - polityczne Podział społeczny z powodów: - ekonomicznych - kulturalnych - demograficznych Relacje...