Zdarzenie prawne podział - strona 198

Cele i funkcje prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1764

, a także wyrabia przekonania, skłonności i nawyki w adresatach norm Wymieniony wyżej podział funkcji prawa...

Prawo handlowe - firma - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu...

Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3724

związane z przechowywaniem zasobu 26.Zasada funkcjonalna -zezwala na podział registratur i przekazanie...

Informacja - referat

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

. Informacja zatem pełni funkcję powiadamiania. Jest ona także rodzajem dziennikarskim. Podział dziennikarstwa...

Pojęcia z historii mediów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Adamski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1848

.: Są róŜne podziały mediów: 1. wizualne, audialne i audiowizualne 2. Stacjonarne (telewizor, tablica kamienna...

Ryzyko a niepewność- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

jest jego podział na ryzyko systematyczne i specyficzne. Ryzyko systematyczne jest wynikiem działania sił...

Rachunek kosztów i jego funkcje

 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5691

i kwotowym (w krótkich okresach). Podział kosztów wg kryteriów (określa o otrzymaniu przekroju kosztów): Wg...