Zdarzenie prawne podział - strona 195

Przekaz - regulacja, skutki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

i C może pojawić się w wyniku osobnego zdarzenia prawnego = przyjęcia przekazu. Samo wykonanie...

Posiadanie i prawo rzeczowe I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708

można ostatecznie uzyskać od każdego. Przedmiot władztwa - res; podziały antyczne: Res corporales - res incorporales...

USTAWA BUDŻETOWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

z podziałem na części i działy - wydatki budżetu państwa na zadania zlecone j.s.t - deficyt budżetu państwa...

Rodzaje utworów- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

twórczych) - podział opiera się na tym czy wykorzystane są w danym utworze cudze dane twórcze, czy utwór...

Podział nauk.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

Podział nauk formalne (nieempiryczne) - dedukcyjne - logika formalna nauki ścisłe - matematyka...

Podstawowe formy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Podstawowe formy rynku Podział rynku ze względu na kryterium ilości firm: Monopol - jedna firma...