Zdarzenie prawne podział - strona 191

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3766

wolnej od wartościowania. Nauka zakłada, że każde zdarzenie czy działanie wynika z poprzedzających...

Montesquieu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

na wolność polityczną. Najważniejszą obroną przed despotyzmem jest podział władzy. Konstrukcja podziału...

Suwerenność państw i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

rządustruktura, podział kompetencji oraz wzajemnie stosunki prawne i faktyczne miedzy naczelnymi organami...

Pojęcie prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

od niepamiętnych czasów odróżniali normy prawne od wszystkich innych norm postępowania i pojmowali...

Czynności prawne - świadome działanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

określonych skutków prawnych. Stanowią bez wątpienia najliczniejszą grupę zdarzeń cywilnoprawnych, z którymi...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1890

od Boga, ustrój tworzą ludzie, państwo tworzy warunki do zbawienia - pax i ordo; podział społeczeństwa...