Zdarzenie prawne podział - strona 183

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 567

. Procedura konsultacji charakteryzuje się podziałem zadań pomiędzy Komisję a Radę. Komisja proponuje akt...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2450

gospodarczych. Przedmiotem zainteresowania rachunkowości są te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone...

Grupy społeczne i rodzina

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1631

. Podział grup społecznych: I kryterium wielkości: mała, duża mała to taka, w której kontakty...

Ubezpieczenia - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Damian Walczak
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5439

skutków zdarzenia losowego. (B. Hadyniak) Ubezpieczenie jest operacją, przez którą jedna ze stron...

Ewidencja gruntów i budynków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

podział kraju dla celów ewidencji Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach...

Wyklad 4 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

szkodę wyrządził -obiektywny 10 lat od zdarzenia ,które wywołało szkodę. Ten z terminów który upłynie...

Wypadki przy pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć...

Kodeks spółek handlowych 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

. Powinno to nastąpić w ciągu 15 dni od zaistnienia zdarzenia. PODSTAWA PRAWNA ◗ Art. 162 ustawy z dnia 15 września 2000...