Zdarzenie prawne podział - strona 148

Egzamin końcowy,pytania

 • dr Anna Ziółkowska
 • Metodologia badań
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1603

widząc dane zdarzenie, o którym zeznaje dokonało obserwacji: charakterologicznej fragmentarycznej...

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Jest to sfera regulacji administracyjno...

Socjologia propagandy

 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2534

środki; System propagandowy jest częścią systemu politycznego. Koncepcje systemu propagandowego (podział...

Confessio in iure-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

natomiast proces ulegał zakończeniu w fazie pierwszej procesu in iure nie pociągając za sobą dalszych zdarzeń...

Ubezpieczenia - test 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1050

się między składką, a zdarzeniem losowym • Znajduje się między zdarzeniem losowym, a stratą21. Niedoubezpieczenie...

Finanse - FUNKCJE PIENIĄDZA

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

faktów prawnych i dzieli się je na: 1. zdarzenia (które są niezależne od woli ludzi) np. śmierć...