Zdarzenie prawne podział - strona 125

Encyklopedia rachunkowości - P

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

), które uprawniają ich posiadaczy do dysponowania dobrami rzeczowymi. Ten podział p.w. jest ważny dla rachunkowości...

Standardy zarządzania ryzykiem

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Paweł Nowicki
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3059

z prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wielkości konsekwencji jakie to zdarzenie wywołuje. ZR kultura, procesy...

System prawa i jego cechy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4368

treściowo, dotyczą tego samego aspektu. Podział norm danego systemu prawnego na działy prawa oraz gałęzie...

Zadania systemu operacyjnego - referat

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • dr hab. inż. Jacek Wołoszyn
  • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

- proces oczekuje na wystąpienie jakiegoś zdarzenia np. ukończenie operacji wejścia-wyjścia (wpisanie...

Język jako instrument idei

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

symbolu ze zdarzeniem czy obiektem, który oznacza, jest wynikiem pewnej konwencji: ustalamy, że układ...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Witold Chałupczak
  • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

odpowiednie grupy norm prawnych Przyjmuje się najczęściej podział prawa polskiego na następujące gałęzie: l...