Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 83

Sekurytyzacja aktywów- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

wskaźnika wypłacalności Definicja zdarzenia kredytowego Nie wpływa na płynność (bank finansowania...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 5341
Wyświetleń: 16562

finansowych jest… c) wymusza określoną formę rejestracji zdarzeń gospodarczych 5. Wymagalność pasywów dotyczy...

Dłużnicy i wierzyciele

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

jednopodmiotowych nie fakt podziału pierwotnie jednolitego zobowiązania, lecz wspólne zdarzenie prawne, kreujące...

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2751

stanie prawno -finansowym jak osoba pozwana Yadinonium to praktyka gwarantowania stawiennictwa...

Rachunkowość finansowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1183

od osób prawnych Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 2 – Potrącona zaliczka na podatek dochodowy...