Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 69

Finanse - FUNKCJE PIENIĄDZA

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

faktów, z którymi prawo finansowe łączy powstanie skutków finansowo-prawnych. Fakty te określa się mianem...

Znow cywil OGOLNE

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

nie muszą być wyłącznie klęski żywiołowe lub jakieś zdarzenia losowe, które powstały w wyniku działania sił...

Bezpieczeństwo pracy - pojęcia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Zbigniew Jarosz
  • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

znaczenie dla sprecyzowania zakresu ochrony pracowników przed skutkami zdarzeń losowych dotykających...

Rachunkowość finansowa

  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5222

aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane...