Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 182

Metodologia - Badania naukowe i ich rodzaje

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • prof. dr hab. Albert Wojciech Maszke
 • Metodologia badań pedagogicznych
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3185

porządku w swiecie. Zakłada się, że zjawiska bądź zdarzenia nie pojawiają się przypadkowo, losowo...

Ekonomia- ćwiczenia

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek
 • Ekonomia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4977

rodzaju zdarzeń. Kategorie ekonomiczne- są to abstrakcyjne pojęcia wiążące pewne wspólne własności...

Badanie procesu spalania

 • Energetyka Jądrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967

i zuŜycia ropy, co moŜe mieć korzystne skutki ekologiczne i gospodarcze. Upowszechnienie stosowania paliw...

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą...

PIENIĄDZ I JEGO FUNKCJE W GOSPODARCE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

odroczonych płatności. Pieniądz jest prawnym środkiem płatniczym słuŜącym do regulacji zobowiązań publicznych...

System kontroli wzorców umownych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

. Skutki prawne rozstrzygnięcia. Podmiotowe. Wyrok rodzi skutki prawne inter partes (inny turysta...

Prawo Gospodarcze test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 3031
Wyświetleń: 9093

do rejestru przedsiębiorców Udzielenie prokury jest zdarzeniem prawnym od dnia wpisu do KRS Udzielenie prokury...