Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 173

Struktura majątku i kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

finansowe. XIV. Zysk / strata na działalności gospodarczej. XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Zyski...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

- przedpłaty, finansowanie przedsiębiorstw, kupując jego instrumenty finansowe (akcje, obligacje) Problemem...

NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

wzbogacenie lub inne zdarzenie. umowa rozporządzająca ze skutkiem rozporządzającym 4) ODPŁATNĄ LUB NIEODPŁATNĄ...

Gdzie szukać aktów prawnych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Gdzie szukać aktów prawnych? http://isap.sejm.gov.pl/ Baza Internetowy System Aktow Prawnych...

Właściwości sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę Zapłata należności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd...

Sentencje prawa obligacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego albo na skutek przewinienia. Nulla poena sine culpa. Nie ma kary...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3304

się przed wystąpieniem ryzyk socjalnych, mając wiele różnych możliwości oszczędzania. Ryzyka (zdarzenia) ubezpieczeniowe...