Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 163

Wyklad V z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1043

się zawarty w normie prawnej. Naruszenie obowiązków prawnych pociąga za sobą ujemne skutki prawne (sankcje...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

częstotliwości i skali zakłóceń w systemie finansowym oraz łagodzenie skutków zakłóceń w przypadku...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

czynności prawnych: Pojęcie: Zdarzenia prawne - zdarzenia, z którymi łączą się skutki prawne Czynności...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

o niekonstytucyjności - autorytatywne orzeczenie o niekonstytucyjności danego aktu ma ten skutek prawny, że akt (przepis...

Kontrola kosztów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

sprawdzanie, czy dokonujące się zdarzenia odpowiadają przyjętym normom; ze względu na usytuowanie...

Finanse publiczne UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

publicznych w zakresie gospodarki finansowej; • zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem...

Podstawowe metody prywatyzacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

i prywatyzacja pośrednia to odrębne zdarzenia prawne, ale wzajemnie uwarunkowane (przesłanka, działanie); cel k...

Prawo handlowe - firma - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

między prokurentem a mocodawcą. Utrata przez prokurenta pełniej zdolności do czynności prawnych. Na skutek zrzeczenia...