Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 144

Finanse międzynarodowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 847

finansowego w kraju emitenta: Dobrze rozwinięty rynek finansowy, dostępny bez ograniczeń...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

. Wartości niematerialne i prawne (niewykorzystane w działalności) 3. Długoterminowe aktywa finansowe...

Aktywa trwałe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Aktywa Trwałe Rzeczowe wart. Niematerialne i prawne incest. Długotrw. - śr trwałe - prawa...

Prawo gospodarcze UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Inga Kawka
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5943

czy koncentracja będzie … Zdarzenia prawne w wyniku, których powstają trwale zmiany. Połączenie 2...

Jednostkowe sprawozdania finansowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3325
Wyświetleń: 9513

prawnej, ale sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe, ma obowiązek sporządzenia: Sprawozdania...

Wykład 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

niedozwolonych (ex deliktu); - akty administracyjne i orzeczenia sądowe; - inne zdarzenia; - bezpodstawne...

Terminy zawite

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

z wyznaczonej liczny dni uważa się za koniec terminu, z tym, że jeśli początkiem terminu jest pewne zdarzenie...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

określenia oznaczają: 10) obrót dewizowy: a) czynność prawną lub inne zdarzenie stanowiące, powodujące...

Leasing - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603

. wartości niematerialne i prawne oraz tzw. finansowe składniki majątku trwałego. Do rzeczowych składników...