Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 138

Wykłady prof.D.Schenka - omówienie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

wojskowym prawie karnym z 1938. Ten akt prawny nie miał jednak w okresie zdarzeń żadnej mocy obowiązującej...

Struktura podatku - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

- czyli państwo. - podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej...

Encyklopedia rachunkowości- D

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

, którym jest dzień pierwszego zdarzenia gospodarczego wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym; 2...

Finanse publiczne.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

gwarancji finansowych przez państwo) oraz do MF (właściwy w sprawach realizacji dochodów z podatków i opłat...