Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 120

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

uprawnień oraz obowiązków podmiotów stosunku prawnego, a także skutków prawnych relacji zachodzących...

Prawo intertemporalne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

ma charakter retroaktywny, czyli obejmuje wszystkie te zdarzenia, które nastąpiły przed jej wejściem w życie...

Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1043

kontynuacji działalności przez jednostkę gospodarczą. Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych Ustawa...

Rachunkowość budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6804

wskutek zaistnienia przyczyn nadzwyczajnych, występujących sporadycznie. To skutki zdarzeń losowych Np...

Aktywa trwałe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

wartości przez stopniowe zużywanie się), Zdarzenia nadzwyczajne (zniszczenie, kradzież) Zużycie moralne...

Wykład - wady oświadczenia woli (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

się z tego oświadczanie wycofać. Pozorność - porozumienie stron, że dokonywana czynność ma nie wywierać skutków prawnych...

Księgi Rachunkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1386

zdarzeń gospodarczych w poszczególnych okresach sprawozdawczych; zapisy w nim SA dokonywane w oparciu...