Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 106

Pojęcie planów reagowania.

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1232

, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, - współpraca międzynarodowa...

Leasing

  • Uniwersytet Gdański
  • mgr Franciszek Trzaski
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1281

niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron - finansujący, oddaje drugiej stronie...

Teoria ryzyka

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Wit Zacharski
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

. Jest ono liczbą z przedziału [0,1], która pokazuje, ile razy dane zdarzenie wystąpi, jeśli określona sytuacja...