Zdarzenie prawne i jego podział - strona 54

Prawo cywilne Definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

, które ma za zadanie unormowanie pewnych norm prawnych, Podział przepisów ze względu na organizację aktów normatywnych...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3227
Wyświetleń: 6524

, gdy transakcje te lub zdarzenia mają miejsce. Rejestruje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu...

Prawo skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

) Podział zdarzeń prawnych: 1)Działania:*czyny(dozwolone,niedozwolone)* akty prawne :czynności prawne...

Prawa zobowiązaniowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Katarzyna Gajda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2345

jako dłużnik. Odpowiedzialność odszkodowawcza Przesłanki odpowiedzialności: Zdarzenie, z którym system prawny...

Bezpodstawne wzbogacenie

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4137

majątkowych mogą stanowić czynności prawne, decyzje adm. lub inne zdarzenia prawne określone w przepisach...

Historia, nurty

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

, eksperyment). Podział metod: podstawowe metody obserwacja wywiad ankieta przekazy medialne: - ilościowe...

Nadpłata, deklaracja - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

z nich jest czynnościami relewantnymi z punktu widzenia prawa podatkowego - czynności te są zdarzeniami prawno- podatkowymi...

Zobowiązania solidarne - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

w zobowiązaniu wprowadza podział tego zobowiązania na części. Wyróżniamy solidarność bierną i czynną. II...