Zdarzenie prawne i jego podział - strona 24

Kwestie publiczno-prawne- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

i Konsumentów). Roszczenia te przedawniają się po 3 latach od dowiedzenia się o zdarzeniu, nie później niż 10...

Siła wyższa - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Roman Siuda
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2282

: Siłą wyższą jest każde zdarzenie zewnętrzne, występujące z takim natężeniem, że jego szkodliwym skutkom...

Język prawa - Przepis prawny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2373

- aspekt wyszukiwawczy: formułowanie tytułów aktów normatywnych adekwatnie do ich treści; podział tekstu...

Ewidencja gospodarcza

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1666

. Podział ogółu zdarzeń gospodarczych na trzy grupy rodzajowe jest podziałem minimalnym, poniżej...