Zdarzenie prawne i ich podział - strona 53

Wykład - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

na wiele różnych sposobów, najczęściej oznacza zdarzenie nagłe, niespodziewane, wywołane przyczyną zewnętrzną...

Właściwość miejscowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

podział właściwości, który sprowadza się do rozgraniczenia kompetencji: właściwość miejscowa - określa...

Wykład - sankcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

. Zdarzenia prawne- to wszystkie te okoliczności wymienione w przepisach prawa, które pociągają...

Zachowania organizacyjne - skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 973

liczby osób dla osiągniecia wspólnego celu przez podział pracy i funkcji oraz dzięki hierarchi władzy...

Pojęcia na egzamin - DEIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

. - oddzielić, ograniczyć, określić) koncepcja filozoficzna, według której każde zdarzenie jest zdeterminowane...

Arystoteles - Poetyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1603

podział: poeci elegijni - poeci epiccy? wtedy: „poeta” w znaczeniu, że naśladuje, a nie że tworzy wiersze...

Jak rozwiązać kazus

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4193

prawne, czyli konsekwencje określone obowiązującym prawem. Jeśli określenie prawnych skutków zdarzenia...