Zdarzenie prawne i ich podział - strona 41

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

czy z innego zdarzenia prawnego - art. 471 i n. odpowiedzialność deliktowa - ex delicto - czyny niedozwolone...

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1582

, pożytków). ROSZCZNIE jest to część prawa podmiotowego.   16. Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych   Zdarzenia...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 721
Wyświetleń: 7000

) - coś co chcemy, aby było unormowane, zdarzenia wywołałyby konsekwencje prawne, a dotychczas nie wywołują b). luka...

Decyzje nieistniejące-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757

jest zdarzeniem faktycznym, obiektywnie istniejącym, stwarzającym pozory czynności prawnych. Można wyróżnić 2...

Bilans - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1883

, Określenie momentu bilansowego czyli daty na którą jest sporządzany, Podział na aktywa i pasywa...

Zagadnienia z zarządzania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

, lecz nierównomierny podział czynności, skutkiem czego niektórzy robotnicy byli przeciążeni, inni zaś mieli...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2786
Wyświetleń: 7679

ratunkowe na miejsce zdarzenia 2. Oznakowanie miejsca   Podział na 3 strefy: Gorąca -tylko strażacy Ciepła...

Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr hab. Janusz Romul
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2254

w tym tekście. Wersja skrócona: Podział dyrektyw wykładni Trzy typy dyrektyw wykładni, a mianowicie dyrektywę...