Zdarzenie prawne i ich podział - strona 255

Ius quod ad res pertinet III

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

: Główny zatem podział polega na tym, że interdicta są albo zawierającymi zakaz [prohibitoria...

OCHRONA POSIADANIA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

współposiadania jest np. dom- podział rzeczy do używania- QUOD AD USUR. Nie znosi się współwłasności, ale wiadomo...

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 6615

drugą recepcją prawa rzymskiego) ich zasługi: 1) podział na pięćczęsci prawa cywilnego: ogólna, prawo...

Polityka kredytowa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

finansowego - podział PKB - struktura aktywności gospodarczej b) czynniki wewnętrzne - cele strategiczne banku...

Papiery wartościowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

wartościowego. W związku z tym istnieje podział papierów wartościowych na: Reprezentujące wierzytelność...

Dowody i postępowanie dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

domniemaniu. Domniemania prawne wiążą sąd tak długo, jak długo nie zostaną obalone. Podział: W świetle Kpc...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosław Pacud
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

gwarantujące im godziwe wynagrodzenie za doradztwo. Jednak taki podział czyni tę profesję bardziej ciekawą...