Zdarzenie prawne i ich podział - strona 231

Koszty - definicja i klasyfikacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Janusz Soboń
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

. Jednak w każdym przedsiębiorstwie mają również miejsce zdarzenia, które nie wynikają z normalnej działalności...

Rachunkowość bankowa 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

zalicza się papiery wartościowe ewidencjonowane na kontach Zespołu Nr 4 wzorcowego planu kont, z podziałem...

Zarządzanie - test

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

na wynajem, Podać zasady zmniejszania podstawy opodatkowania w systemie podatku dochodowego od osób prawnych...

Formy autodestrukcji i ich charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

- wywołane jest jakimś zdarzeniem losowym, z którym jednostka nie jest w stanie się pogodzić, np. uwięzieniem...

Narrator w powieści

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

drugoplanowej gdy pośredniczy między zdarzeniem a słuchaczem. Gdy narrator wysuwa się na plan I - zachwianie...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

faktów prawnych i dzieli się je na: 1. zdarzenia (które są niezależne od woli ludzi) np. śmierć...

Nieruchomość, rynek w nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1925

)ekonomiczne PKB inflacja koniunktura gospodarcza podział administracyjny lokali aktywność rynku nieruchomości...