Zdarzenie prawne i ich podział - strona 191

Montesquieu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1302

na wolność polityczną. Najważniejszą obroną przed despotyzmem jest podział władzy. Konstrukcja podziału...

Suwerenność państw i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

rządustruktura, podział kompetencji oraz wzajemnie stosunki prawne i faktyczne miedzy naczelnymi organami...

Pojęcie prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

od niepamiętnych czasów odróżniali normy prawne od wszystkich innych norm postępowania i pojmowali...

Czynności prawne - świadome działanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

określonych skutków prawnych. Stanowią bez wątpienia najliczniejszą grupę zdarzeń cywilnoprawnych, z którymi...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1862

od Boga, ustrój tworzą ludzie, państwo tworzy warunki do zbawienia - pax i ordo; podział społeczeństwa...

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2065

tak jak Bundesrat → żeby kraj znowu nie był na przepaści. Podział w Bundestagu jest zakazany. Mandat imperatywny...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 5901
Wyświetleń: 17395

i prawne to: a) koszty założenia spółki z o.o. b) koszty poniesionych prac rozwojowych, których zwrot...